Cennik BKG na sezon 2023

Członkostwo BKG 2023

Juniorzy/Młodzież do lat 26              50 zł

Pozostałe osoby powyżej 26 lat     200 zł

Posiadanie opłaconej składki BKG  w sezonie 2023 będzie uprawniało do zniżek na zakup żetonów na koszyki piłek oraz od opłaty na Mistrzostwa Bydgoszczy.

Prowadzenie karty HCP PZG 2023

Junior/juniorka do 18 lat           50 zł
Młodzież 19-26 lat          100 zł
Dorośli 27-65 lat          250 zł
Dorośli powyżej 65 lat          200 zł

Wszyscy posiadacze kart HCP zostaną objęci ubezpieczeniem OC i NNW w związku z uprawianiem golfa, w ramach umowy zawartej pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a Polskim Związkiem Golfa.

Opłaty za członkostwo prosimy wpłacać na konto BKG: 96 1440 1215 0000 0000 0233 3686  z tytułem: „Imię i Nazwisko składka BKG23” lub „Imię i Nazwisko składka BKG i  HCP PZG 23”

 

Green fee sezonowe

Green fee na  cały sezon dla członków BKG –  dorośli po wyżej 26 r.ż.                                      1500 zł

Green fee na cały sezon rodzinne – 2 osoby dorosłe po wyżej 26 r.ż.                                        2500 zł

Green fee na cały sezon rodzinne 2 osoby dorosłe + 1 osoba do 26 r.ż.                                   2600 zł

Green fee na cały sezon rodzinne 2 osoby dorosłe + 2 osoby do 26 r.ż.                                   2700 zł

Dla osób, które dokonają opłaty green fee  na cały sezon w wyżej wym. kategoriach do 28 lutego br. – 100 zł zniżki       

Green fee na cały sezon –  juniorzy i młodzież do 26 r.ż.                                                             200 zł

Green fee  na pół sezonu   – dorośli po 26 r.ż.                                                                            900 zł

Opcja 1 – od 01.04 do 15.07.

Opcja 2 – od 16.07 do 31.10.

Green fee miesięczne

Green fee na  miesiąc (30 dni) – dorośli  powyżej 26 r.ż.                                                                350 zł

Green fee na miesiąc (30 dni) – juniorzy i młodzież do 26 r.ż.                                                         100 zł

Green fee dzienne

Green fee dzienne – dorośli powyżej 26 r.ż.                                                                                   100 zł

Green fee dzienne – juniorzy i młodzież do 26 r.ż.                                                                            50 zł

Driving range

Koszyk piłek 32 szt./   1 żeton dla członków BKG                                                                             15 zł

10 żetonów                                                                                                  120 zł

Koszyk piłek 32 szt./   1 żeton dla „Gości”                                                                                       17 zł

10 żetonów                                                                                                  140 zł

 

Posiadanie opłaconej składki BKG  w sezonie 2023 będzie uprawniało do zniżek na zakup żetonów na koszyki piłek oraz od opłaty na  Mistrzostwa Bydgoszczy.

Posiadanie opłaconego green fee na sezon lub dany miesiąc  będzie uprawniało do zniżek na udział w turniejach klubu.

Dla „nowicjuszy” rozpoczynających naukę gry w golfa w sezonie 2023 obowiązywać będą 30% zniżki na składkę członkowską oraz green fee.

Dla członków BKG rekomendujących nowych członów do naszego Klubu, którzy opłacą składkę członkowską oraz green fee sezonowe, przewidujemy do wyboru zniżkę green fee sezonowego 20% na rok 2024 lub pakiet 20 żetonów na koszyki piłek na driving range.

Opłaty za green fee można wpłacać na konto BKG: 96 1440 1215 0000 0000 0233 3686

 z tytułem: „Imię i Nazwisko green fee …”

Zarząd Bydgoskiego Klubu Golfowego

Facebook