HCP – KLUBOWY dla pola w Myślęcinku

HCP – KLUBOWY zostaje wprowadzony w celu klasyfikacji zawodników w kategorii netto lecz tylko i wyłącznie dla gier na polu golfowym w Myślęcinku.

Zasady obliczania HCP BKG Bydgoszcz:
1. Do obliczenia pierwszego HCP klubowego na dzień 16.04.2016 przyjęto 3-5 z najlepszych wyników z ostatnich 2-ch lat ewentualnie obliczony w oparciu o HCP PZG lub indywidualną ocenę Komisji

1a. Jako podstawę w 2017 r przyjmuje się wyniki HCP po turnieju 15.10.2017

2. Każdy nowy zawodnik startuje z hcp=0 . Na następne zawody HCP będzie obliczane z zachowaniem zasad p. 3, 4 ,5

3. Jeżeli zawodnik ma tylko 1 wynik to służy on do bezpośredniego obliczenia HCP gry a HCP gry jest pomniejszone o 5 pkt

4. jw ale średnia wyników z dwóch gier służy on do bezpośredniego obliczenia HCP gry a HCP gry jest pomniejszone o 2 pkt

5. Jeżeli zawodnik (patrz p. 3 i 4) uzyskał wynik poniżej wyniku obniżonego o 5 lub 2 pkty to odstępuje się od wyliczania średniej z dwóch (trzech) gier i stosuje się p. 9

6. przyjmuje się max wynik HCP dla men = 37 a dla HCP women= 50

7. Każdorazowo po jednej ( dwóch) grze wynik i HCP klubowe jest konfrontowany z HCP PZG

8. Dla zawodników którzy już znajdują się rankingu klubowego HCP wprowadza się zasadę bieżącego utrzymania HCP tj. w przypadku przerwy w uczestnictwie w turniejach kubowych powyżej pół roku HCP zostanie obniżony zgodnie z tabelą
HCP = 37-50, 25-37, 15-25, ≤15,

obniżenie HCP o:
przerwa powyżej pół roku 10, 8, 6, 4,
przerwa powyżej roku 20, 15, 10, 6,
przerwa powyżej 1,5 roku 30, 20, 15, 8,

9. Po pierwszych w 2017 roku i kolejnych zawodach :

9a. Jeżeli wynik jest niższy od wyniku planowanego (poniżej HCP gry) to dodatkowo HCP klubowe jest obniżone o 2 pkt

9b. wynik powyżej HCP gry zawodnika powoduje podwyższenie HCP gry 1-5 pkt = o 0,5 a 6-wyżej pkt – o 1,0

9c . wynik równy HCP gry (z dokładością 0-1,0) nie zmienia HCP gry

10. W indywidualnych przypadkach /jednostkowo/ Komisja i zarząd klubu zastrzega sobie prawo indywidualnego ustalenia HCP gry zawodnika również z uwzględnienie HCP PZG.

Szczegółowych informacji udziela Witek Piechaczyk, przewodniczący Klubowej Komisji HCP, tel. 797 450 501

 

HCP-KLUBOWY DLA POLA W MYŚLĘCINKU

L.pZawodnikHCP po turnieju 15.07.2017
1Badowski Waldemar11.5
2Bajus Mariusz15
3Bazyly Paweł14.1
4Bem Wojciech21
5Bożić Marek12.4
6Burdak Janusz14
7Chamera Marek12
8Chojnacki Jakub23
9Chojnacki Wojciech22.7
10Cieślar Michał35
11Datson Mark22
12Dąbek Marcin0
13De Rodez-Benavent27
14Doppke Jan19
15Dróżdż Andrzej12
16Dutkowski Wojciech10.5
17Falewicz Karol37
18Falewicz Piotr14
19Frelichowska Hanna50
20Frelichowski Henryk37
21Frydryszek Iwona0
22Gralak Zenon18
23Grzechnik Emilia32
24Grzybek Piotr0
25Gurgul Piotr23
26Hansen Kai35
27Iwanowicz Adam29
28Jagodziński Tomasz32
29Kaczmarek Ryszard15.5
30Katsedan Vitalij37
31Kiwior Jakub17
32Klimbej Małgorzata45.2
33Kowalik Sebastian27.1
34Lewicki Grzegorz19
35Litwiniuk Janina23
36Litwiniuk Jerzy15.6
37Litwiniuk Tomasz4
38Lorenc Piotr19.1
39Machulski Andrzej22
40Maciąga Edmund6
41Majewski Ryszard9
42Malingowska Sławomira17
43Malingowski Andrzej18
44Mar Chunglim16
45Marius Hendrikson32
46Michalski Jarosław13
47Modrzejewski Rafał7
48Mojsiewicz Janusz8
49Muzalewski Wojciech16.3
50Niemiec Sławomir9
51Olejniuk Zygmunt11.2
52Pałaszyński Paweł16
53Piechaczyk Witold17.3
54Piskorz Zbigniew6.7
55Płatek Jarosław13
56Płatek Michał47
57Polasik-Lipiński Krzysztof0
58Rapca Henryk7.2
59Rejniak Rafał34
60Różewicki Krzysztof19
61Różewicki Ryszard16.9
62Rutkowski Janusz30
63Rykowski Krzysztof13
64Schmidt Wolfhrd0
65Sevin Charles27
66Sirbu Mircea-Constantin14
67Skonieczny Władysław37
68Sleten Fredrik32
69Słojewski Piotr8.7
70Suszek Maciej37
71Szulc Janusz18.4
72Szulc Magdalena45
73Szulc Małgorzata45
74Taferner Johaness0
75Tlałka Andrzej11.2
76Tomczak Wojciech0
77Wesołek Piotr13.4
78Wojnowski Filip27.5
79Wojnowski Jarosław17
80Wydrzyński Zbigniew26.1
81Ziatyk Marcin22.1
82Zwoliński Dariusz32
83Żyliński Dariusz16.5
Facebook