CENNIK

Cennik na sezon 2024 :

Członkostwo BKG 2024
Juniorzy do lat 18 / Studenci do lat 26           50 zł

Pozostałe osoby powyżej 26 lat  200 zł

Posiadanie opłaconej składki BKG  w sezonie 2024 będzie uprawniało do zniżek na zakup żetonów na koszyki piłek oraz od opłaty na Mistrzostwa Bydgoszczy.

Prowadzenie karty HCP PZG 2024

junior/juniorka do 18 lat           50 zł
Młodzież 19-26 lat          100 zł
Dorośli 27-65 lat          250 zł
Dorośli powyżej 65 lat          200 zł

Wszyscy posiadacze kart HCP zostaną objęci ubezpieczeniem OC i NNW w związku z uprawianiem golfa, w ramach umowy zawartej pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a Polskim Związkiem Golfa.

Opłaty za członkostwo prosimy wpłacać na konto BKG: 96 1440 1215 0000 0000 0233 3686  z tytułem: „Imię i Nazwisko składka BKG24” lub „Imię i Nazwisko składka BKG i  HCP PZG 24”

Green fee sezonowe

Green fee na  cały sezon dla członków BKG –  dorośli po wyżej 18 r.ż. – 1850 zł

Green fee na cały sezon rodzinne – 2 osoby dorosłe po wyżej 18 r.ż. –     3200 zł

Green fee na cały sezon rodzinne 2 osoby dorosłe
+ 1 osoba junior/młodzież do 18 r.ż/ student do 26 r.ż.. – 3400 zł

Green fee na cały sezon rodzinne 2 osoby dorosłe
+ 2 osoba junior/młodzież do 18 r.ż/ student do 26 r.ż… – 3600 zł

Dla osób, które dokonają opłaty green fee  na cały sezon w wyżej wym. kategoriach do 20 kwietnia br. – 150zł zniżki             

Green fee na cały sezon –  juniorzy/młodzież  do 18 r.ż.  –  400 zł

Green fee na cały sezon –  studenci do 26 r.ż.  –  500 zł

Green fee  na pół sezonu   – dorośli po 26 r.ż. –  1200 zł

Opcja 1 – od 01.04 do 15.07.

Opcja 2 – od 16.07 do 31.10.

Green fee miesięczne

Green fee na  miesiąc (30 dni) – dorośli  powyżej 18 r.ż.   –  500 zł

Green fee na miesiąc (30 dni)
juniorzy i młodzież do 18 r.ż. / studenci do 26 r.ż. –  150 zł

Green fee dzienne

Green fee dzienne – dorośli powyżej 18 r.ż. (klubowicze BKG)  – 100 zł

Green fee dzienne – dorośli powyżej 26 r.ż (goście) – 120 zł

Green fee dzienne – juniorzy i młodzież do 18 r.ż. / studenci do 26 r.ż. – 50 zł

Driving range

Koszyk piłek 32 szt./   1 żeton dla członków BKG   – 17zł

                                  10 żetonów  – 140 zł

Koszyk piłek 32 szt./   1 żeton dla „Gości” – 20 zł

                                  10 żetonów – 170 zł

Posiadanie opłaconej składki BKG  w sezonie 2024 będzie uprawniało do zniżek na zakup żetonów na koszyki piłek oraz od opłaty na Mistrzostwa Bydgoszczy.

Posiadanie opłaconego green fee na sezon lub dany miesiąc  będzie uprawniało do zniżek na udział w turniejach klubu.

Dla „nowicjuszy” rozpoczynających naukę gry w golfa w sezonie 2024 obowiązywać będą 30% zniżki na składkę członkowską oraz green fee.

Dla członków BKG rekomendujących nowych członów do naszego Klubu, którzy opłacą składkę członkowską oraz green fee sezonowe, przewidujemy do wyboru zniżkę green fee sezonowego 20% na rok 2025 lub pakiet 20 żetonów na koszyki piłek na driving range.

Opłaty za green fee można wpłacać na konto BKG: 96 1440 1215 0000 0000 0233 3686

 z tytułem: „Imię i Nazwisko green fee …”

 

 

 

 

 

Facebook