Grupy Turniejowe 2 dzień Mistrzostw Bydgoszczy

Początek Turnieju: godz. 10.00
Sędzia główny turnieju : Jerzy Litwiniuk

Mistrzostwa Bydgoszczy 2020 Olszewka 13-09-2020
GRUPA 1   #1 GRUPA 6   #6
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Marek Bożic 9 1. Piotr Kantorski 11
2. Piotr Słojewski 0,2 2. Mikołaj Lewandowski 23,9
3. Mariusz Bajus 4 3. Stanisław Gaca 21,5
4. Dariusz Żyliński 8 4. Grzegorz Sołtan 16,8
GRUPA 2   #2 GRUPA 7   #7
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Erjan Ter Harmel 0 1. Konrad Górny 36
2. Karol Falewicz 36 2. Piotr Gurgul 0
3. Janusz Rutkowski 11,4 3. Marcin Łabentowicz 12,9
4. Zygfryd Gralak 15,6 4. Rafał Krug 32
GRUPA 3   #3 GRUPA 8   #8
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Janusz Burdak 13,2 1. Janusz Górny 36
2. Jarosław Płatek 0 2. Adam Chmieliński 18,5
3. Piotr Wesołek 6,5 3. Adam Roś 31,2
4. Zymunt Olejniuk 11 4.
GRUPA 4   #4 GRUPA 9   #9
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Henryk Rapca 0 1. Władysław Prawda 32
2. Piotr Lorenc 8,3 2. Piotr Dyla 0
3. Piotr Falewicz 15 3. Andrzej Chmieliński 0
4. Bogusław Dąbrowski 22,1 4.
GRUPA 5   #5
L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Filip Wojnowski 11,2
2. Janina Litwiniuk 16
3. Paweł Bazyly 0
4. Jan Doppke 18,3
Facebook