GRUPY TURNIEJOWE ROZLOSOWANE

Komisja Turniejowa dokonała losowania grup na 1 dzień Mistrzostw Bydgoszczy w Golfie.
Początek jutrzejszego turnieju : godz. 10.00
Sekretariat Turnieju czynny od godz. 08.00
Sędzią głównym turnieju jest: Jerzy Litwiniuk

GRUPA 1   #1 GRUPA 6   #6
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Henryk Rapca  14,5 1. Marcin Łabentowicz  0
2. Piotr Gurgul  18,5 2. Grzegorz Sołtan  19
3. Zygfryd Gralak  28,5 3. Wiktor Joachimowski  0
4. Piotr Lorenc  16,5 4. Zygmunt Olejniuk 14
GRUPA 2   #2 GRUPA 7   #7
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Adam Roś  36 1. Janina Litwiniuk  22,5
2. Piotr Dyla  0 2. Janusz Rutkowski  18,5
3. Piotr Falewicz  14,5 3. Jarosław Płatek  17,5
4. Dariusz Żyliński  14,5 4. Andrzej Chmieliński  0
GRUPA 3   #3 GRUPA 8   #8
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Karol Falewicz  36 1. Marek Bożic  10
2. Stanisław Gaca  0 2. Rafał Krug  28
3. Piotr Słojewski  7 3. Erjan Ter Harmel  36
4. Filip Wojnowski  18,5 4.
GRUPA 4   #4 GRUPA 9   #9
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Jan Grzechowiak  0 1. Mikołaj Lewandowski  26
2. Władysław Prawda  0 2. Paweł Bazyly  14
3. Piotr Kantorski  23,5 3. Konrad Górny  23
4. Waldemar Badowski 14,5 4.
GRUPA 5   #5 GRUPA 10   #1
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Janusz Górny  36 1. Jan Doppke  19,5
2. Mariusz Bajus  13 2. Piotr Wesołek  9
3. Adam Chmieliński  20,5 3. Janusz Burdak  12
4. Bogusław Dąbrowski  25 4.
Facebook