SKŁADKI za 2024r. ⛳️🏌️🏌️‍♀️

Mamy dla Was dobrą wiadomość 😁składki na 2024 zarówno członkowska BKG jak i za prowadzenie HCP PZG nie będą podwyższone tzn. pozostają na ubiegłorocznym poziomie. Dla przypomnienia, jak co roku karty HCP tracą termin ważności 31 stycznia, do ich przedłużenia na sezon 2024 potrzebne jest wniesienie opłaty oraz opłacenie członkostwa w klubie wg. poniższych stawek:
Składka członkowska BKG 2024
Juniorzy i Młodzież do 26 r.ż. – 50,00 zł
Osoby pozostałe – 200,00 zł
Prowadzenie karty HCP PZG 2024
Juniorzy do 18 lat – 50 zł
Młodzież 19-26 lat – 100 zł
Dorośli 27-65 lat – 250 zł
Dorośli powyżej 65 lat – 200 zł
Posiadanie opłaconej składki BKG będzie uprawniało do zniżek na zakup żetonów na koszyki piłek oraz od opłaty na Mistrzostwa Bydgoszczy.
Wszyscy posiadacze kart HCP zostaną objęci ubezpieczeniem OC i NNW w związku z uprawianiem golfa, w ramach umowy zawartej pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a Polskim Związkiem Golfa.
Opłaty za członkostwo prosimy wpłacać na konto BKG:
96 1440 1215 0000 0000 0233 3686
z tytułem: „Imię i Nazwisko składka BKG 24” lub „Imię i Nazwisko składka BKG i HCP PZG 24”
Zarząd BKG

 

Facebook