Zgłoszenia kandydatur do odznaczeń na XXX-lecie PZG!

Z okazji zbliżającej się XXX rocznicy utworzenia Polskiego Związku Golfa przyznane zostaną odznaczenia dla osób, które wniosły szczególny wkład w rozwój i promocję golfa w Polsce. Kandydatury do odznaczeń mogą zgłaszać władze klubów golfowych – Członków Zwyczajnych PZG, PGA Polska oraz Członkowie Wspierający PZG.
W związku z powyższym zwracamy się do klubowiczów BKG o mailowe zgłoszenie wybranych przez siebie kandydatur osób z regionu bydgoskiego, które w Waszej ocenie swoim wkładem na rzecz rozwoju golfa zasłużyły na takie wyróżnienie.
Prosimy aby każdy chętny klubowicz przesłał maksymalnie dwie kandydatury wraz z uzasadnieniem na adres
info@bkg.bydgoszcz.pl – do niedzieli 20 listopada.
Dwóch kandydatów, którzy zbiorą największą ilość głosów zostanie zgłoszonych przez Zarząd BKG do wyróżnienia.
Zarząd BKG

 

Facebook