Walne Zebranie Członków BKG

Zarząd Bydgoskiego Klubu Golfowego zwołuje na dzień 5 czerwca 2023r. godz. 17:00 Walne Zebranie Członków BKG. Zebranie odbędzie się w siedzibie przy ul. Gdańskiej 173-175, 85-674 Bydgoszcz (budynek dyrekcji LPKiW „Myślęcinek” // wjazd – skręt z Gdańskiej jak do ogrodu zoologicznego).

Porządek obrad:

Wybór przewodniczącego zebrania

Wybór sprawozdawcy – protokolanta

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu BKG za 2022r.

Przedstawienie Sprawozdania finansowego BKG za 2022r.

Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Rady BKG za 2022r.

Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania i absolutorium dla Zarządu BKG za 2022r.

Przedstawienie wniosku o rozszerzenie składu Rady BKG oraz przedstawienie kandydatur

Głosowanie nad zatwierdzeniem  wwym. wniosku

Głosowanie nad zatwierdzeniem kandydatur na nowych członków Rady BKG

Wolne wnioski

Dyskusja

Zamknięcie zebrania

Przypominamy, że prawo głosu na Walnym Zebraniu mają osoby z opłaconą składką członkowską. Uprzejmie prosimy o stawiennictwo, a w przypadku braku możliwości o przekazanie Upoważnienia do reprezentowania i głosowania na osobę, która weźmie udział w zebraniu. Poniżej zamieszczamy do pobrania Upoważnienie oraz Statut BKG.

Wzór upoważnienia Walne BKG

BKGStatutKwiec22(1)

Zarząd BKG

 

 

 

Facebook