WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW BKG

Zarząd Bydgoskiego Klubu Golfowego zwołuje na dzień 07.09.2022r. na godz. 17.30 Walne Zebranie Członków BKG.

Zebranie odbędzie się w siedzibie BKG , w salce konferencyjnej LPKiW w Myślęcinku ul. Gdańska 173-175 w Bydgoszczy.

Głównym celem zebrania jest rozpatrzenie i zatwierdzenie niżej wymienionych dwóch pierwszych punktów z porządku obrad zebrania i przekazanie dokumentów z nimi związanych do KRS. Jest to wymóg formalny, który każde naszego typu Stowarzyszenie powinno dopełnić do końca miesiąca września. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o stawiennictwo, gdyż wysoka frekwencja tj. ponad 50% ilości członków BKG decyduje o ważności zwołania Walnego Zebrania.

W przypadku niemożliwości stawienia się na Walnym Zebraniu we wskazanym terminie prosimy o ewentualne rozpatrzenie przekazania pisemnego upoważnienia do oddania głosu w Państwa imieniu przez innego członka BKG. Przykładowy wzór takiego upoważnienia zamieszczamy poniżej.

Porządek obrad zebrania:

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Bydgoskiego Klubu Golfowego oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  2. Udzielenie absolutorium Zarządowi Bydgoskiego Klubu Golfowego za 2021 rok.
  3. Wolne wnioski.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU

Janusz Górny

Do pobrania:  Wzór upoważnienia Walne BKG

 

Facebook